26.04.17

Den tidligere regering og den nuværende regering har lavet
reformer, der forringer vilkårene for bistandsklienter og arbejdsløse. Hovedstadsområdet
er kommet ud af krisen, mens resten af landet først lige er begyndt på det
samme. Det betyder at der er en større grad af arbejdsløshed i ”udkantsdanmark”
end der er i hovedstaden. Som arbejdsløs, som bistandsklient, som ansøger til flexjob
eller til førtidspension er man jaget vildt. Man pålægges utallige krav om
jobsøgning og skal gennemgå absurde arbejdsprøvninger for at finde frem til om
man kan levere fem minutters arbejde. Adskillige tusinde er faldet ud af
dagpengesystemet og ned i bistandshjælpen.

Politikerne har hævet pensionsalderen for de fleste, og de
har forringet efterlønsordningen. Kun deres egen pensionsalder er ikke blevet
hævet. Her stemte et flertal af Folketingets medlemmer imod.

Vores hospitaler gør folk syge, der er dårlig rengøring, sygeplejerskerne
har ikke tid og vi hører om lægesjusk som aldrig før.

Vore ældre behandles dårligere og dårligere. Der er ikke nok
personale, så de ældre får sjældent gjort rent, sjældent et bad og de ligger i
deres eget møg.

Folkeskolerne fik en reform, der resulterer i alt for lang
en skoledag og en umulig inklusion for børnene, medens lærernes forberedelse og
dermed faglige kompetencer forringes. I sin spareiver begynder kommunerne nu at
sende små blebørn i børnehave.

Medens alt dette sker, så har vi Østeuropæiske/rumænske
bander hærgende rundt i landet.

Nu kommer så flygtningene i stort tal. Kommunerne melder
allerede nu ud, at de ikke kan løfte opgaven. Kommunerne har ingen plads og
ingen penge til opgaven. De magter den ikke. Udgifterne er steget fra ca. 300
mio. kr. om året til 1,5 mia. kr. (TV-Avisen 21.12.2015). Staten har givet
ekstra støtte, men det dækker ikke engang halvdelen af de ekstra udgifter
kommunerne har lige nu.

Samtidig har politikerne gentagne gange givet skattelettelser
til de rige, sat vægtafgiften ned på de dyre biler og givet sig selv
særprivilegier. Der har været den ene personsag efter den anden. Jeg nævner
blot to navne: Lars Løkke og Carl Holst.

Det er på denne baggrund af økonomisk trængsel, frygt for
fremtiden og manglende tillid til at politikerne vil andet end deres egne
karrierer, at flygtningene træder ind. ”Houston, we’ve got a problem!”

Det er Danmarks politiske elite bedrevidenhed og egen
karriererytteri, samt den liberalistiske økonomiske politik, der medfører den stigende
racisme i landet. Vi ser det samme ske i USA med Trump og i Frankrig med Le
Pen. Bliver Le Pen nu Præsident?