Ifølge regeringens egne eksperter kan robotter om få år overtage
40% af vores arbejde. Det er jo en skøn nyhed, hvis den frigjorte tid anvendes
fornuftigt. Vi savner varme hænder i stort set alle offentlige institutioner.
Børnehaver, sygehuse, plejehjem har alle brug for flere hænder. Dagligt læser
vi om forsømte børn og misrøgtede ældre. Inklusionen i de danske folkeskoler,
som burde have medført flere lærere, har blot medført et øget stressniveau for
såvel elever som lærere. Så når robotter kan fjerne 40% af det trivielle,
kedelige og ensformige arbejde, og dermed frisætte en mængde arbejdskraft til
anden anvendelse, så er det en positiv nyhed.

Desværre bliver dette ikke resultatet af robotternes indtog
på arbejdsmarkedet. Robotterne bliver – som altid – blot brugt til at øge
effektivitetsniveauet på arbejdspladsen og til at fyre en masse mennesker.
Desværre. Det kunne være så godt og så er det faktisk skidt. Jeg kan stadig
huske hvilke meldinger der kom dengang computerne kom på markedet. Nu ville meget
blive meget lettere, for de kunne løse alle de kedelige opgaver, og vi kunne så
koncentrere os om de opgaver, som computerne ikke kunne finde ud af. Så vi
behøvede slet ikke arbejde så meget mere, for computerne ville lave arbejdet
for os. Jo tak, sådan blev det bare ikke.

Teknikken blev ikke brugt til at nedsætte arbejdstiden eller
til flere varme hænder. Den blev brugt til at øge indtjeningen for
aktionærerne, smide en masse mennesker ud af arbejdsmarkedet og kræve mere
effektivitet af de ansatte. Det kunne være så godt og så er det faktisk skidt.

Samtidig taler regeringen om at hæve pensionsalderen.
Argumentet er at vi alle skal arbejde mere for at bevare vores velfærdssamfund.
Det lyder jo meget mærkeligt al den stund at robotterne jo overtager arbejdet.
Ifølge regeringen skal vi altså arbejde længere og mere og samtidig vil
robotterne overtage 40% af arbejdet. Det bedste argument imod at hæve
pensionsalderen kommer fra regeringen selv. Der er absolut ingen grund til at
blive længere på arbejdsmarkedet, når robotterne arbejder for os. I regeringens
hoveder hænger de to elementer sammen, fordi det for dem ikke drejer sig om det
bedst mulige liv, men om størst mulig indtjening. Pengene er stadig Gud. Det
kunne være så godt og så er det faktisk skidt.

Jeg vil opstille et modforslag til regeringen og sikkert
også til alle de andre partier i folketinget: Vi skal indføre en 30 timers
arbejdsuge, vi skal ikke have en effektivitetsstigning på arbejdspladsen og de
ansatte, der mister deres arbejde, skal ansættes inden for de områder hvor man
savner varme hænder. Det kunne være så godt.